Üyelikler  
 

TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği)
DUD (Değerleme Uzmanları Derneği)
TMMOB Makine Mühendisleri Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Mimarlar Odası