RİSK ANALİZİ  
 
 
Risk Analizi (Risk Mühendisliği)

Günümüzde çok sayıda risk kavramı ve tanımı yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre risk: “Zarara uğrama tehlikesi, riziko” olarak tanımlanmıştır. ASAL Değerleme bu hizmetinde, sigortaya konu varlıkların (sabit kıymetler) risk analizlerini gerçekleştirmek, risk yönetimi danışmanlığı vermek, risk analizi sonrası önerilerin ve tavsiyelerin ne ölçüde gerçekleştiğini kontrol etmek şeklinde hizmet üretmektedir.

Sigorta Şirketlerinin, poliçe düzenleme öncesinde veya devam eden teminat sürecinde, üretim-hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin normal işleyiş süreçleri içerisinde ihtiyaç duyacakları, risk analiz çalışmaları, ihtiyacın kaynağına bağlı olarak belirlenecek detayları kapsayan raporlar halinde sunulmaktadır.

Raporlarımızda;
MAS (Maximum Amount Subject), Maksimum Tutar
PML (Probable Maximum Loss), Muhtemel En yüksek Hasar
EML (Estimated Maximum Loss) Tahmin Edilen En Yüksek hasar
MFL (Maximum Foreseeable Loss) Maksimum öngörülebilir hasar
hesaplamaları yapılmaktadır.

Risk matrisi analizli, tavsiye ve önerileri içeren risk analiz çalışmalarımız, sizi ve işletmenizi güvence altına almak için yol gösteri olacaktır.

ASAL Değerleme risk analiz sürecini;
Tanımla, sınıfla, değerlendir-ölçümle, öncelikli ve kritik olanları belirle, kontrol edilebilir - iyileştirilebilir ve düzeltilebilir olanları ayrıştır, tavsiye ve öneri listesi hazırla, öncelikleri belirle, uygulamaları takip et, aksaklıkları ortadan kaldır. Şeklinde tanımlamaktadır.