İNSAN KAYNAKLARI  
 
 
ASAL DEĞERLEME, inovasyona verdiği önem, küresel bakış açısı ve ülkemiz dinamikleri ile sentezlediği yerel çözümleri, farklı disiplinlerde eğitim almış ve tecrübe edinmiş nitelikli yöneticileri ve kadrosu ile hizmet sunduğu alanlarda öncü konumda olmayı hedeflemiştir. Bu hedef kapsamında insana verdiği değer, çalışanlarının uzmanlaşma ve kariyer planlamasına gösterdiği hassasiyet doğrultusunda İnsan Kaynakları stratejilerini belirlemektedir.

ASAL DEĞERLEME tüm personelinin ve çözüm ortaklarının kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitim ihtiyaçlarının, belirlenmesi ve yapılan planlama doğrultusunda bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla eğitim faaliyetlerinin uygulamasında son derece titiz davranmaktadır.

ASAL DEĞERLEME ‘’Tek Noktada Çoklu Çözüm’’ sloganı ve beraberindeki aile üyeleri ile bu yolda ilerlemeye devam etmektedir.