HABERLER  
 
 
Asal Değerleme SPK'nın Listesinde
Asal Değerleme, SPK'nın Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere 06.07.2012 tarihinde Kurulca listeye alınmıştır.