DEĞERLEME  
 
 
Yatırım İlerleme Raporları
Yeni inşa edilmekte olan taşınmazlar veya üretim tesisleri için, proje ilerleme durum tespiti ve iş programı uyum kontrolü, yatırım bütçelerinin güncel maliyetler göz önüne alınarak incelenmesi, harcama kontrolleri ve bütçe ile uygunluklarının analizi gibi detaylar rapor içeriğinde yer almaktadır.
İş programı ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak ziyaret süreleri (periyot) sözleşme aşamasında belirlenmekte, ziyareti takip eden süreçte ilerleme izleme raporu hazırlanarak müşterilerimize sunulmaktadır.