DEĞERLEME  
 
 
Gayrimenkul Değerleme
Şirketimiz, aşağıdaki taşınmazlara yönelik değerleme hizmetlerini, Uluslararası Değerleme Standartları çerçevesinde bilimsel analiz yöntemlerini kullanan SPK lisanslı değerleme uzmanları ile vermektedir.

* Arsa ve araziler
* Fabrikalar ve üretim tesisleri (Maddi duran varlıklar / Sabit Kıymetler)
* Enerji Santralleri (HES, RES, GES, Jeotermal, Termik santral ve Doğalgaz Çevrim Santralleri)
* Ticari amaçlı yapılar (Ofis, Plaza, Dükkan vb.)
* Alışveriş merkezleri
* Otel, Tatil Köyü, Konaklama Tesisleri
* Akaryakıt İstasyonları
* Lojistik kullanımlı yapılar
* Konut, (Residence)
* Eğlence tesisleri
* Yurtlar
* Eğitim tesisleri
* Kira değeri tespiti
* Üst hakkı değeri tespiti