ASAL  
 
 
Kalite Politikamız

ASAL DEĞERLEME kalite politikası, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini, etik anlayışla, kalite ve güvenilirlik, bağımsızlık ve dürüstlükten ödün vermeden karşılamak üzere hizmet vermek ve verdiği hizmetin kalitesini sürekli geliştirmektir.

Bu amaçla;
* Müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi anlamak ve ihtiyaca en uygun çözümleri, optimum bütçe ve sürede sunmak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmaya çalışmak
* Süreçlerin her aşamasında müşterilerimizi bilgilendirmek, tüm aşamaları ve sonuçları interaktif (etkileşimli) yönetmek
* Ulusal ve uluslararası standartları uygulamak, geliştirilmesine katkı sağlamak, yenilikleri takip etmek ve kullanmak
* Müşterilerimize taahhüt etmiş olduğumuz hizmetin standardını sürekli iyileştirmek
* Bağımsızlık, mesleki özen ve titizlilik, gizlilik, dürüstlük ve tarafsızlığımızı korumak, menfaat ilişkisinden uzak kalmak, evrensel değerlere ve değerleme etik kurallarına bağlı olmak
* Nitelikli insan kaynağı istihdamı ve sürekli gelişim prensibi doğrultusunda desteklenen eğitimler ile hizmet kalitesini yüksek tutmak
* Kalite politikasının tüm yönetici ve çalışanlar tarafından uygulanması suretiyle, şirket kültürü ve felsefesinin gelişmesine katkıda bulunmak
* Kaynaklarını etkin kullanmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak
* Doğaya ve tüm canlılara saygılı olmak, sosyal sorumlulukların bilincinde hizmet üretmek
* Kalite yönetim sistemimizi inovatif (yenileşimci) uygulamak ve sektöründe “marka” olmak
* Kalite Yönetim Sisteminin ASAL DEĞERLEME bünyesinde benimsenmesini sağlamak ve sürekli iyileştirmek
Kalite Politikamız olarak benimsenmiştir.